Hej världen!

Välkommen till Bbeabridge Skola och påbörjade IT utvecklings kurs

Bbeabridge är en Ideell organisation utan vinst intresse som bygger broar och söker innovativa vägar för att synliggöra en God framtid, goda vägar och organisationer och arbetsmetoder som ligger en aning utanför den ”normala paradigmen”.

I skolan går det för långsamt, skolverket och regering önskar en snabbare förändring i digitalt lärande, många lärare och skolor hinner inte tillgodose eleverna de digitala resurser de har rätt till.  Pedagoger har svårt att hinna med fortutbildning.

Skolverket har kommit ut med moduler för att fortutveckla personal, det ska vara en handledare med som är insatt i IT och digitala färdigheter. Rektor utser en person som handleder kursen.

Bbeabridge har som mål att snabba på utvecklingen inom olika områden och erbjuder därför en grupp pedagoger och kompetenta DPP (Digital Pedagogisk Produktion och projektledare) för att hjälpa skola med detta.

Alla pedagoger arbetar som egenanställda och har ett kontrakt med ett företag som sköter bokföring. Det går därför enkelt att använda våra tjänster i att söka våra coacher per timma, per modul, eller per termin och arbetsgrupp a 20 gånger lärarledd undervisning och 20 timmars eget arbete per termin, kontakta oss så förklarar vi mer ingående.

Det är ett IT OK kort som inkluderar skolverkets moduler och MIK, kompetens utveckling för pedagoger för vad som tidigare kallades källkritik. Tryck här för att se innehåll på kursen

Bbeabridge tar betalt för kursen och betalar ut löner till egenanställda lärare, skolan får faktura underlag från Bbeabridge direkt.

Skicka kontakt uppgifter till info@bbeabridge.one

Länkar till andra inom skola och pedagogik

Viktigt att hålla sig uppdaterad.. Obs Skolan, den här föreläsningen är viktig angående nya regler enligt lagar om personlag för unga, ta dig gärna tid.

Dataskyddsförordningen Maria Nyrén Ivarsson Christina Arrhult Björk

Produktion och konstruktion

Skolutveckling

Tillgänglighet, den här bloggen tycker vi är riktigt bra. Tryck här

Bett är stället att hålla sig uppdaterad på i framåtskridandet i lärandet. Här är mer info om uppkommande mässa, Tryck här